Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Niesprawne płuca znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, praktycznie uniemożliwiając prowadzenie aktywnego trybu życia. Z tego powodu niezwykle ważna jest prawidłowa higiena i diagnostyka tego narządu, która może uchronić przed wieloma niebezpiecznymi chorobami. Jednym z popularniejszych badań płuc jest spirometria, która zaliczana jest do badań czynnościowych układu oddechowego. Dowiedz się, jak wygląda to badanie oraz kiedy się je przeprowadza.

Czym jest spirometria?

Spirometria obejmuje pomiar przepływu powietrza przez płuca w określonych fazach cyklu oddechowego oraz pomiar objętości płuc. Zalecane jest osobom, u których podejrzewa się różnorodne choroby związane z zaburzonym funkcjonowaniem płuc, a także w celu kontroli przebiegu tych schorzeń. U osób cierpiących na przewlekłe schorzenia spirometrię wykonuje się regularnie w celu wykluczenia niewydolności płucnej. Wyniki tego badania przedstawia się w postaci wykresów oraz liczb, które informują o krzywej przepływu i objętości. Przy nieprawidłowych wynikach niezbędna jest dalsza diagnostyka w celu ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Jak przebiega badanie spirometryczne?

Całość trwa mniej więcej kwadrans i nie wymaga od pacjenta szczególnego przygotowania. W trakcie badania zakłada się osobie badanej specjalny klips na nos, który uniemożliwia oddychanie przez nozdrza, a wokół ust umieszczona jest specjalna maska oddechowa. Badanie polega na braniu wdechów, wstrzymywaniu i wypuszczaniu powietrza w określonym przez lekarza czasie. Czynności te wykonuje się kilkakrotnie, aby uniknąć błędów pomiarowych i uzyskać ostateczny wynik.

Wskazania do spirometrii

Tego typu badanie wykonuje się, aby rozpoznać i rozpocząć diagnostykę chorób, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie płuc. Wśród nich wymienić można:

  • mukowiscydozę, 
  • astmę oskrzelową, 
  • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
  • śródmiąższowe zwłóknienie płuc.

U osób cierpiących na tego typu schorzenia lekarz pulmonolog kieruje pacjenta na badanie regularnie, aby określić stan płuc w danym momencie.