Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pacjenci, którzy doznają urazów lub przygotowują się do zabiegu, często zadają pytanie w gabinecie, czy niezbędna będzie rehabilitacja. Szybki powrót do sprawności gwarantuje właśnie odpowiednio dopasowana rehabilitacja, dlatego w wielu przypadkach jest ona konieczna. To leczenie dysfunkcji, które mogą prowadzić do niepełnosprawności i dotyczyć sfer: biologicznej, psychologicznej oraz społecznej.

Czym jest rehabilitacja?

Rehabilitacją są to wszelkie działania podejmowane, aby przywrócić choremu częściową lub pełną sprawność umożliwiającą mu samodzielne funkcjonowanie. Leczenie odbywa się zarówno poprzez udział jednego specjalisty, jak i kilku. Może je przeprowadzać fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, a także terapeuta.

Z kuracji powinni korzystać pacjenci z lekkimi oraz poważnymi schorzeniami. Dotyczy to także osób, które doznały urazów lub walczą z powikłaniami po chorobach. Rehabilitacja jest zalecana najczęściej z powodu: bólu kręgosłupa, złamań kości, problemów ze stawami, urazu rdzenia kręgowego, problemów neurologicznych, a także u osób z chorobami przewlekłymi.

Rozpoczęcie rehabilitacji może być także spowodowane wizytą u lekarza, który zaleci pomoc fizjoterapeuty, ortopedy lub ośrodka rehabilitacji. Ważne jest znalezienie przyczyny utraty zdolności normalnego funkcjonowania, skutków i wyznaczenie celu leczenia.

 


 Zapisz się na konsultacje z fizjoterapii


 

Cel i metody

Cel rehabilitacji to określenie, jaki rodzaj rehabilitacji będzie potrzebny w powrocie do zdrowia. Mimo że rehabilitacja dotyczy konkretnych funkcji człowieka, może wymagać pomocy kilku specjalistów. Często utrata zdrowia fizycznego może wiązać się z problemami psychologicznymi.

Wyróżnić można różne metody rehabilitacji:

  • fizykoterapia,
  • kinezyterapia,
  • metody specjalistyczne,
  • psychoterapia,
  • terapia logopedyczna.

Rodzaje rehabilitacji

Typy leczenia można podzielić ze względu na moment jej zastosowania:

Rehabilitacja wczesna dotyczy leczenia na oddziałach intensywnej opieki lub rehabilitacji. Są to zazwyczaj ćwiczenia, które zapobiegają odleżynom, obejmują bierną oraz czynną pionizację, fizykoterapię i naukę samodzielności.

Rehabilitacja właściwa może być przeprowadzana na oddziałach rehabilitacji lub ambulatoryjnie. Dotyczy biernej i czynnej pionizacji, rehabilitacji przyłóżkowej w domu lub szpitalu, fizjoterapię, fizykoterapię, terapię zajęciową, a także oceny funkcjonalne.

Rehabilitacja późna to zazwyczaj leczenie w wykwalifikowanych ośrodkach rehabilitacji psychiatrycznej, zawodowej lub w ośrodkach dla upośledzonych umysłowo. Jest to zazwyczaj kuracja szczegółowa konkretnych narządów ruchu, neurologiczna, reumatologiczna, onkologiczna, kardiologiczna lub pediatryczna. Może być ambulatoryjna, domowa, sanatoryjna, środowiskowa, w grupie lub zawodowa.

Czy rehabilitacja jest potrzebna?

O potrzebie rozpoczęcia terapii decydują cel i narzędzia, jakie zostaną podjęte, aby powrócić do sprawności. Często stała pomoc rehabilitanta wcale nie jest potrzebna. Jego rola to nauka działań, które samodzielnie można wykonywać w domu. Rehabilitant na podstawie zaleceń specjalisty oraz problemu, z jakim pojawia się pacjent, dostosowuje odpowiednie narzędzia.

Kiedy i czy w ogóle są potrzebne? Rehabilitacja nie określa wieku pacjentów i przyczyny problemów. Mogą one wynikać z wad wrodzonych, nabytych, a nawet powikłania po poprzednich czynnościach naprawczych. Rehabilitacja może być zarówno pracą ze specjalistą, jak i samodzielnym działaniem i wykonywaniem wcześniej nauczonych zadań.

Na pewnym etapie życia każdy może potrzebować terapii w wyniku urazu, przebytej choroby lub z powodu podeszłego wieku. Potrzeba skorzystania z rehabilitacji, to także konieczność skoncentrowania na sobie działań, które będą dostosowane do celów i preferencji prowadzących do poprawy jakości życia. Taka poprawa to doprowadzenie organizmu, ciała i stanu psychicznego do stanu sprawności, która pozwoli bezboleśnie i bez ograniczeń funkcjonować.

 


 Poznaj metody rehabilitacji w Fontes-med Bydgoszcz