Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem dyplomowanym logopedą, oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem terapeutą. Świadczę usługi z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej i terapii ręki. W swojej pracy wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta.