Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Echo serca jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Echo serca jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Echo serca można przeprowadzić w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz diagnostyki wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). Na głowicę aparatu (urządzenie w kształcie małego cylindra, które wysyła i odbiera fale dźwiękowe) nakładany jest żel, a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca. Obraz serca jest pokazywany i nagrywany na specjalnym monitorze, a następnie lekarz ogląda i ocenia wynik badania. Echo serca jest  nieinwazyjne, czyli nie narusza tkanek organizmu. Jest badaniem bezbolesnym i niezwiązanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. 

Echosonograf VIVID s70

W naszej przychodni funkcjonuje nowoczesny cyfrowy echosonograf wyposażony w funkcję echokardiografii 4D. Dzięki niemu ograniczamy liczbę badań niedających jednoznacznych diagnoz, jednocześnie oszczędzając czas. 

Aparat zapewnia spójność jakości danych, a także pozwala na uzyskanie większej liczby informacji. Echosonograf został wyposażony w niezbędne narzędzia oraz funkcje gwarantujące zwiększenie wydajności pracy jak również pewność w zakresie podejmowanych decyzji diagnostycznych. Dzięki swojej znakomitej rozdzielczości przestrzennej i widoczności najdrobniejszych szczegółów zapewnia komfort pracy zarówno od strony osoby badającej jak i swobodę samej osoby badanej.