Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rehabilitacja to kompleksowe działania mające na celu przywrócenie pełnej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej po przebytych: urazach, kontuzjach, chorobach, operacjach. Rehabilitacja dąży również do odbudowania dobrostanu psychicznego, społecznego, a także emocjonalnego. Ma ona charakter indywidualny i obejmuje szereg złożonych procesów. Efekty i skuteczność w dużej mierze zależeć będą od sytuacji, w jakiej znajduje się pacjent ma także od wykorzystania różnych metod i technik terapeutycznych.

Istnieje wiele różnych rodzajów rehabilitacji, a wykorzystywanie ich kompleksowo może znacznie poprawić jakość życia pacjentów. Każdy z kategorii ma dążyć do przywrócenia aktywności zawodowej i społecznej, zminimalizowania bólu czy ograniczeń funkcjonalnych.

Fizjoterapia, czyli część składowa rehabilitacji jest odpowiedzialna za powrót do zdrowia fizycznego, wykorzystując konkretne zabiegi i ćwiczenia. W procesie terapii specjaliści posługują się wieloma bodźcami, m.in. ruchowymi, termicznymi, energetycznymi, kinetycznymi, mechanicznymi, chemicznymi i świetlnymi.