Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ten rodzaj nowoczesnego video badania pozwala na dokładną ocenę stanu strun głosowych, ich diagnostykę oraz wczesną reakcję na zmiany chorobowe. Nie jest ono bolesne oraz nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Dowiedz się, na czym polega videostroboskopia krtani oraz jakie są zalecenia do tego rodzaju badania. 

Czym jest videostroboskopia krtani?

Badanie stroboskopowe krtani to jedno z badań, które wykonywane jest przez lekarza laryngologa. Aby móc je przeprowadzić, niezbędne jest specjalne urządzenie, zwane videolaryngoskopem połączonym z kamerą. W trakcie jego trwania krtań oświetlana jest światłem przerywanym charakteryzującym się częstotliwością odmienną od częstotliwości naturalnych drgań ludzkich fałd głosowych. Takie działanie sprawia, że lekarz przeprowadzający badanie jest w stanie obserwować ruchy fałd głosowych w zwolnionym tempie, a tym samym ocenić ich stan oraz prawidłowość funkcjonowania. 

Przygotowanie do videostroboskopii krtani

Przygotowanie do stroboskopii nie jest konieczne, jednak istnieje kilka wskazań, które pomogą przejść przez nie bez problemu. Istotne jest, aby podejść do niego bez intensywnego kataru, który może utrudnić bądź całkowicie uniemożliwić prawidłową ocenę pracy struktur gardła. Również różnego rodzaju niedawno przebyte infekcje mogą negatywnie wpłynąć na dokładność wyników. Aby zmniejszyć ryzyko odruchów wymiotnych, warto również powstrzymać się od spożywania posiłków około 1-2 godziny przed badaniem. 

Kiedy wykonuje się badanie stroboskopowe krtani?

Videostroboskopia fałd głosowych służy do wykrycia różnego rodzaju zmian w krtani, również tych nowotworowych. Badanie to pozwala na określenie stopnia ruchomości, napięcia oraz ogólnego stanu strun głosowych. Wśród wskazań do tego rodzaju badania wymienić można między innymi:

  • często powtarzające się schorzenia i zapalenia krtani, 
  • problemy z głosem, 
  • diagnostykę różnego rodzaju patologicznych zmian w obrębie krtani,
  • potrzebę ogólnej oceny stanu narządu głosu.