Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Występujące u dzieci nasilające się bóle stawów, kości bądź kręgosłupa nie są niczym niepokojącym. Jednak gdy objawy nie przechodzą po podaniu leków przeciwbólowych lub antybiotyków, warto skonsultować się z lekarzem. Diagnozowaniem oraz leczeniem chorób w obrębie układu kostno-stawowego oraz stanów zapalnych tkanki łącznej zajmuje się reumatolog dziecięcy. Dowiedz się, jakie choroby reumatyczne mogą występować u dzieci.

Kim jest reumatolog dziecięcy?

Reumatolog dziecięcy zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób reumatycznych u dzieci i młodzieży. Błędne jest bowiem powszechne przekonanie, że schorzenia te dotyczą tylko osób starszych.

W przeciwieństwie do ortopedy reumatolog nie zajmuje się dolegliwościami towarzyszącymi urazom lub przeciążeniom. Z jakimi objawami można się zgłosić do reumatologa?

 • z utykaniem,
 • bólem kończyn podczas ich zginania lub poruszania się,
 • zanikami mięśniowymi,
 • obrzękami stawów,
 • przykurczami lub deformacją stawów.

Objawom stawowym mogą towarzyszyć również objawy ogólne takie jak:

 • gorączka,
 • osłabienie,
 • wysypka,
 • powiększenie węzłów chłonnych.

Jakie choroby reumatyczne mogą występować u dzieci i młodzieży? 

Zazwyczaj u dzieci mogą występować choroby identyczne jak u osób dorosłych. Przyczyną problemów stawowych u młodych ludzi często są odczynowe zapalenia stawów. Objawy powstają w wyniku infekcji toczących się poza narządem ruchu. Gdy choroba podstawowa zostanie wcześnie zdiagnozowana oraz wyleczona, objawy stawowe również ustąpią. Przykładem takiego schorzenia jest popaciorkowcowe zapalenie stawów, a także borelioza.

U dzieci w wieku rozwojowym mogą się pojawiać bóle rozwojowe, wiążące się z okresem szybkiego wzrostu. Dolegliwości te nie są niebezpieczne, jednak warto wykonać podstawowe badania, aby wykluczyć poważniejsze przyczyny bólu.

Często rozpoznawaną chorobą u młodych osób jest układowa zapalna choroba tkanki łącznej. Jest to szeroka grupa schorzeń, do której można zaliczyć m.in.

 • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS),
 • toczeń rumieniowaty układowy,
 • twardzinę układową,
 • zapalenie skórno-mięśniowe,
 • zapalenie wielomięśniowe,
 • zapalenie naczyń.

Konsekwencje nieleczonych chorób reumatycznych

Większość chorób objawiających się problemami ze stawami ustępuje z wiekiem, jednak nie wszystkie. Zapalne choroby reumatyczne mogą powodować postępującą destrukcję stawów, powstawanie przykurczów, deformacje stawów, zaniki mięśniowe, a ostatecznie nawet kalectwo.

Jak wygląda leczenie u reumatologa dziecięcego? 

Dobór metody leczenia całkowicie zależy od rozpoznanej choroby. W przypadku bólów wzrostowych stosuje się leki przeciwbólowe oraz masaże. Natomiast, mając do czynienia z odczynowym zapaleniem stawów, pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie choroby podstawowej, aby móc ją wyleczyć i wyeliminować problemy ze stawami.

Reumatolog dziecięcy w Centrum Medycznym Fontesmed

Nasz specjalista zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem bólów stawów, chorób reumatycznych oraz układowych chorób tkanki łącznej u dzieci. Ponadto reumatolog dziecięcy zajmuje się zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci, a także niedoborem witaminy D3.


Wolne terminy na wizyty u remuatologa dziecięcego!